Tjänster

Exempel på tjänster: 

  • Etablering av HR-funktion. Från anställningsavtal till processer.  

  • Audit och effektivisering av befintliga processer. Exempelvis rekryteringsprocess, onboardingprocess, exitprocess, talent managementprocesser mm.  

  • Employer Brandingstrategi 

  • Tillväxt och Rekryteringsstrategi

  • Operativt rekryteringsarbete

  • Operativt Employer Brandingarbete

  • HR-Projekt: Utformning och framtagning av Traineeprogram, Etablering av alumninätverk, Employer Branding events mm.